Reports submited by: CSRinfo Liliana Anam


Report Title Type Level Status Coutnry Region
Raport roczny 2016 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Integrated report for 2015 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
RAPORT Z DZIA?A? FUNDACJI LOTTO MILION MARZE? W 2015 ROKU Citing - GRI None None Poland Europe
Raport Zrównoważonego Rozwoju 2015 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
S?u?ba i biznes. Zintegrowany raport spo?eczny ANG Spó?dzielni Doradców Kredytowych GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
PGE / 2015 raport zintegrowany GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport Zrównowa?onego Rozwoju ArcelorMittal Poland 2015 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
2015 Annual Report GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport z dzia?alno?ci Fundacji Medicover 2015 Non - GRI None None Poland Europe
SPO?ECZNA ODPOWIEDZIALNO?? BIZNESU / RAPORT 2015 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Astor - gdzie technologia spotyka cz?owieka Non - GRI None None Poland Europe
Raport odpowiedzialnego biznesu 2016 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Na co stawiasz? Raport zrównowa?onego rozwoju Kompanii Piwowarskiej GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport zrównowa?onego rozwoju Grupy Góra?d?e GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport Spo?ecznej Odpowiedzialno?ci mBanku za lata 2014-2015 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport Zintegrowany GK LW Bogdanka za 2015 r. GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
RAPORT ZRÓWNOWA?ONEGO ROZWOJU GRUPY EDF W POLSCE ZA LATA 2014-2015 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
"Dbamy o warto?? pieni?dza. Spo?eczna odpowiedzialno?? Narodowego Banku Polskiego w latach 2010-2015" Non - GRI None None Poland Europe
Spo?eczne zaanga?owanie Roche Polska / Raport 2015 Non - GRI None None Poland Europe
Raport CSR 2015 GRI - G4 Undeclared None Poland Europe
Raport Odpowiedzialno?ci Spo?ecznej 2015 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2015 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
RAPORT SPO?ECZNEJ ODPOWIEDZIALNO?CI BIZNESU PROVIDENT POLSKA 2014-2015 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Sztuka Odpowiedzialnego Wyboru VELUX Raport 2015 Non - GRI None None Poland Europe
W trosce o pokolenia / Raport Spo?ecznej Odpowiedzialno?ci 2015 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport zrównoważonego rozwoju 2015 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
30 lat społecznej odpowiedzialności Grupy Adamed. Raport otwarcia 2015 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GRUPY TAURON ZA ROK 2015 GRI - G4 Undeclared None Poland Europe
Raport zintegrowany za rok 2015 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport Spo?ecznej Odpowiedzialno?ci Biznesu 2014 GRI - G3 B Self-declared Poland Europe
Coca-Cola HBC Polska 2014 Raport Odpowiedzialno?ci Spo?ecznej GRI - G3 Undeclared None Poland Europe
Raport Zrównowa?onego Rozwoju Kompanii Piwowarskiej 2015 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport Spo?ecznej Odpowiedzialno?ci Biznesu 2013/2014 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
2014 - ?lad Grupy Raben - Raport Zrównowa?onego Rozwoju GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
PZU SA Corporate Social Responsibility Report 2013-2014 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport Zintegrowany PKN ORLEN 2014 - Nap?dzamy przysz?o?? GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Nasza odpowiedzialno?? 2014 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Zintegrowany Raport Roczny 2014 GRI - G3.1 C+ Third-party-checked Poland Europe
Raport Odpowiedzialno?ci Spo?ecznej Castorama Polska - 2013-2014 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
2014 Raport Zintegrowany Lubelski W?giel Bogdanka S.A. GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Comarch Spo?eczna Odpowiedzialno?? Biznesu GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport odpowiedzialno?ci spo?ecznej 2013– 2014 GRI - G3 C Self-declared Poland Europe
Raport Zrównowa?onego Rozwoju 2014 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport spo?eczny Fabryki Komunikacji Spo?ecznej za rok 2014 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
ZINTEGROWANY RAPORT SPO?ECZNY 2014. Kim jeste?my i dok?d zmierzamy? GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Spo?eczne zaanga?owanie Roche Polska / Raport 2014 Non - GRI None None Poland Europe
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF WARSAW 2014 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Wp?yw spo?eczno-gospodarczy bran?y spirytusowej w Polsce 2013-2014 Non - GRI None None Poland Europe
RAPORT SPO?ECZNEJ ODPOWIEDZIALNO?CI ICP GROUP SA za rok 2014 GRI - G3 Undeclared None Poland Europe
Budujemy przewag? konkurencyjn? naszych klientów 2013-2016 Non - GRI None None Poland Europe
PROFES – zrównowa?ony rozwój 2014 Non - GRI None None Poland Europe
Zasilamy spo?eczne innowacje / Zrównowa?ony rozwój RWE Polska i RWE Stoen Operator 2014 Non - GRI None None Poland Europe
Raport roczny 2015. Odpowiedzialny biznes.Lepsze spo?ecze?stwo. GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Trzy wymiary odpowiedzialności społecznej OTTO Polska Non - GRI None None Poland Europe
Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Banku Zachodniego WBK za rok 2015 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport Zrównowa?onego Rozwoju 2013 NETIA SA Non - GRI None None Poland Europe
Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2012 - 2013 dla GK LW Bogdanka - Raport Otwarcia GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Autostrada Eksploatacja 2013 Podró?ni – Pracownicy – Przyroda GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport odpowiedzialno?ci spo?ecznej Hortimex za rok 2013 GRI - G3.1 B Self-declared Poland Europe
Zintegrowany Raport Roczny Pelion Healthcare Group 2013 Biznes w Procesie GRI - G3 C+ Third-party-checked Poland Europe
Raport spo?eczny 2012–2014 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach GRI - G3 B Self-declared Poland Europe
Zrównowa?ony rozwój RWE w Polsce Raport 2013 GRI - G3 A+ Third-party-checked Poland Europe
RAPORT ZRÓWNOWA?ONEGO ROZWOJU KOMPANII PIWOWARSKIEJ 2014 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport CSR 2012-2013 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport Spo?ecznej Odpowiedzialno?ci Orange Polska 2013 GRI - G3 Undeclared None Poland Europe
Spo?eczna Odpowiedzialno?? Biznesu – Comarch 2013. Raport Non - GRI None None Poland Europe
GRUPA EDF W POLSCE Dzia?alno?? i odpowiedzialno?? korporacyjna Non - GRI None None Poland Europe
Zintegrowany Raport Spo?eczny ANG Spó?dzielni Doradców Kredytowych GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport społeczny 2011/2012 Non - GRI None None Poland Europe
CSR Report 2012 GRI - G3.1 Undeclared None Poland Europe
RAPORT TESCO POLSKA ZA LATA 2010/11, 2011/12 GRI - G3 B Self-declared Poland Europe
Raport spo?eczny 2012 – Agencja Zatrudnienia ATERIMA GRI - G3.1 C Self-declared Poland Europe
Zrównowa?ony rozwój RWE w Polsce. Raport 2012 GRI - G3.1 B Third-party-checked Poland Europe
Gramy o przysz?o?? GRI - G3 Undeclared None Poland Europe
Raport. Spo?eczna odpowiedzialno?? biznesu. Non - GRI None None Poland Europe
Raport spo?ecznej odpowiedzialno?ci biznesu SKOK Ubezpieczenia Non - GRI None None Poland Europe
Zrównowa?ony rozwój Ball 2012 Non - GRI None None Poland Europe
PLAN „?YCIE W SPOSÓB ZRÓWNOWA?ONY” FIRMY UNILEVER. POLSKA 2012 GRI - G3.1 C Self-declared Poland Europe
Wp?yw spo?eczno-gospodarczy bran?y spirytusowej w Polsce 2011-2012 Citing - GRI None None Poland Europe
Zintegrowany Raport Roczny 2012 GRI - G3.1 B Self-declared Poland Europe
Raport CSR 2012 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
raport odpowiedzialno?ci Spo?ecznej 2012 GRI - G3.1 B+ Third-party-checked Poland Europe
Raport Spo?ecznej Odpowiedzialno?ci 2012 GRI - G3.1 B Self-declared Poland Europe
Corporate Responsibility 2012 Non - GRI None None Poland Europe
Raport Zrównowa?onego Rozwoju 2012 Non - GRI None None Poland Europe
Raport Spo?ecznej Odpowiedzialno?ci Biznesu 2012 GRI - G3 B Self-declared Poland Europe
Spo?eczna Odpowiedzialno?? Biznesu 2012 GRI - G3 C Self-declared Poland Europe
RAPORT FUNDACJI POLSAT 1996-2011 Non - GRI None None Poland Europe
RAPORT ROCZNY 2011 Non - GRI None None Poland Europe
RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2011 PT.”BANK LOKALNYCH SPO?ECZNO?CI” GRI - G3.1 B Third-party-checked Poland Europe
SPO?ECZNA ODPOWIEDZIALNO?? BIZNESU W ADAMPOL SA 2011 Citing - GRI None None Poland Europe
W STRON? GOSPODARKI SOLARNEJ – RAPORT O ZRÓWNOWA?ONYM ROZWOJU ZA ROK 2011 Non - GRI None None Poland Europe
RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU ENERGA 2011 GRI - G3.1 C Self-declared Poland Europe
Raport Spo?ecznej Odpowiedzialno?ci Biznesu Grupy ENEA 2011 GRI - G3.1 C Self-declared Poland Europe
BUDUJEMY KULTUR? FAIR PLAY. SPO?ECZNA ODPOWIEDZIALNO?? BIZNESU BANKU BPH S.A. W 2011 ROKU Non - GRI None None Poland Europe
RAPORT SPO?ECZNEJ ODPOWIEDZIALNO?CI BIZNESU KREDYT BANKU 2009 – 2011 GRI - G3 C Self-declared Poland Europe
RAPORT ROCZNY 2011 - Annual Report 2011 Non - GRI None None Poland Europe
RAPORT ODOPWIEDZIALNO?CI SPO?ECZNEJ 2011 GRI - G3 Undeclared None Poland Europe
RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ GRUPY ŻYWIEC ZA LATA 2009-2011 GRI - G3.1 B+ Self-declared Poland Europe
Raport roczny 2009/2010 Non - GRI None None Poland Europe
Raport spo?ecznej odpowiedzialno?ci za rok 2010 GRI - G3 C Self-declared Poland Europe
Raport spo?ecznej odpowiedzialno?ci biznesu za 2010 r. Non - GRI None None Poland Europe
RAPORT SPO?ECZNY PZU SA ZA ROK 2010 GRI - G3 C Self-declared Poland Europe
Raport Odpowiedzialno?ci Spo?ecznej 2010 GRI - G3 Undeclared None Poland Europe
ZRÓWNOWAZONY ROZWÓJ RWE W POLSCE Raport 2010 Non - GRI None None Poland Europe
Lotnisko Chopina w Warszawie 2011 Raport Odpowiedzialny Biznes/ Warsaw Chopin Ai GRI - G3.1 B Self-declared Poland Europe
RAPORT CSR ADAMPOL SA 2007-2010 Non - GRI None None Poland Europe
Raport Spo?ecznej Odpowiedzialno?ci Biznesu 2009 Non - GRI None None Poland Europe
Spo?eczna odpowiedzialno?? biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Non - GRI None None Poland Europe
Odpowiedzialno?? Spo?eczna Bran?y Spirytusowej / Raport 2008 Non - GRI None None Poland Europe
Odpowiedzialny Biznes 2008 Citing - GRI None None Poland Europe
Raport Odpowiedzialności Społecznej 2008 Non - GRI None None Poland Europe
Raport spo?eczny 2008 Non - GRI None None Poland Europe
Spo?eczna Odpowiedzialno?? Biznesu Non - GRI None None Poland Europe
Raport Odpowiedzialno?ci Spo?ecznej 2007 Non - GRI None None Poland Europe
Raport spo?eczny 2006-2007 Non - GRI None None Poland Europe
Odpowiedzialny Biznes 2007 Non - GRI None None Poland Europe
Raport Spo?ecznej Odpowiedzialno?ci BRE Banku 2007 Non - GRI None None Poland Europe