Reports submited by: CSRinfo Liliana Anam


Report Title Type Level Status Coutnry Region
Annual Report 2017 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport zrównoważonego rozwoju MPWiK S.A. 2016-2017 GRI - G4 Undeclared None Poland Europe
Raport z działalności Fundacji Medicover Non - GRI None None Poland Europe
Drugi raport oddziaływania społecznego GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Roche. Innowacje tworzyMY w Polsce. Raport CSR za 2017 rok. Citing - GRI None None Poland Europe
Raport odpowiedzialnego biznesu Idea Bank 2017 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport wpływu Non - GRI None None Poland Europe
Raport zrównoważonego rozwoju 2017 Non - GRI None None Poland Europe
Nasz raport odpowiedzialności społecznej za rok 2017 opracowany zgodnie z GRI G4 GRI - G4 Undeclared None Poland Europe
Raport Roczny 2017 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2017 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Łączne sprawozdanie spółki i Grupy na temat informacji niefinansowych w 2017 roku Citing - GRI None None Poland Europe
PGE Annual Report 2017 GRI - G4 Undeclared None Poland Europe
Raport Zintegrowany 2017 Grupa mBanku GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport społeczny 2017 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport społecznej odpowiedzialności 2017 Non - GRI None None Poland Europe
Corporate Social Responsibility Report (CSR) for 2017 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Care 2017 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport danych pozafinansowych Grupy Cognor za rok 2017 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport społecznej odpowiedzialności 2017 Non - GRI None None Poland Europe
2017 Corporate Social Responsibility Report GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Pfizer Polska 2016/2017 Non - GRI None None Poland Europe
Społeczna odpowiedzialność biznesu. Raport 2017 Citing - GRI In accordance - Core None Poland Europe
Sprawozdanie z działalności MPK - Łódź Sp. z o.o. za 2017 rok. Informacje niefinansowe Non - GRI None None Poland Europe
Raport Zrównoważonego Rozwoju Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku 2016 – 2017 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Pierwszy Raport Społeczny FHO GRI - G4 Undeclared None Poland Europe
Zintegrowany Raport Roczny ING Banku Śląskiego 2017 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Nasza odpowiedzialność 2017 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport społecznej odpowiedzialności za 2016 rok GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Carrefour Polska - raport roczny Non - GRI None None Poland Europe
Sustainability Report 2016 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Roche Polska i Roche Diagnostics Polska – zaangażowanie społeczne Raport 2016 Non - GRI None None Poland Europe
Nestlé in Poland CSV Report 2014-2106 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
2016 Bank Millennium Financial and Social Report GRI - Standards In accordance - Core None Poland Europe
Zintegrowany Raport Społeczny ANG Spółdzielni GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport roczny 2016 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2016 Non - GRI None None Poland Europe
Raport odpowiedzialnego biznesu BZ WBK 2016 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Zintegrowany Raport Roczny 2016 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
W trosce o biznes, ludzi, planetę. Raport zrównoważonego rozwoju 2016 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport Zintegrowany Grupy Kapitałowej Lubelski Węgiel "Bogdanka" GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Integrated Report 2016 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Annual Report 2016 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
2015 CSR Report GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport odpowiedzialnego biznesu 2016 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport zrównowa?onego rozwoju Grupy Góra?d?e GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport Spo?ecznej Odpowiedzialno?ci mBanku za lata 2014-2015 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Na co stawiasz? Raport zrównowa?onego rozwoju Kompanii Piwowarskiej GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
"Dbamy o warto?? pieni?dza. Spo?eczna odpowiedzialno?? Narodowego Banku Polskiego w latach 2010-2015" Non - GRI None None Poland Europe
RAPORT ZRÓWNOWA?ONEGO ROZWOJU GRUPY EDF W POLSCE ZA LATA 2014-2015 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Sztuka Odpowiedzialnego Wyboru VELUX Raport 2015 Non - GRI None None Poland Europe
RAPORT SPO?ECZNEJ ODPOWIEDZIALNO?CI BIZNESU PROVIDENT POLSKA 2014-2015 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
CSR Report 2015 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Spo?eczne zaanga?owanie Roche Polska / Raport 2015 Non - GRI None None Poland Europe
RAPORT Z DZIAŁAŃ FUNDACJI LOTTO MILION MARZEŃ W 2015 ROKU Citing - GRI None None Poland Europe
Raport Zrównoważonego Rozwoju 2015 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport Zrównoważonego Rozwoju ArcelorMittal Poland 2015 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Służba i biznes. Zintegrowany raport społeczny ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU / RAPORT 2015 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Astor - gdzie technologia spotyka człowieka Non - GRI None None Poland Europe
30 lat społecznej odpowiedzialności Grupy Adamed. Raport otwarcia 2015 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport Odpowiedzialności Społecznej 2015 InterKadra sp. z o.o. Non - GRI None None Poland Europe
Raport zintegrowany za rok 2015 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
2015 Annual Report GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport roczny 2015. Odpowiedzialny biznes.Lepsze społeczeństwo. GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport Odpowiedzialno?ci Spo?ecznej 2015 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN 2015 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
W trosce o pokolenia / Raport Społecznej Odpowiedzialności 2015 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport Zintegrowany GK LW Bogdanka za 2015 r. GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport z działalności Fundacji Medicover 2015 Non - GRI None None Poland Europe
PGE / 2015 raport zintegrowany GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Integrated report for 2015 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GRUPY TAURON ZA ROK 2015 GRI - G4 Undeclared None Poland Europe
PZU SA Corporate Social Responsibility Report 2013-2014 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Spo?eczne zaanga?owanie Roche Polska / Raport 2014 Non - GRI None None Poland Europe
Raport spo?eczny Fabryki Komunikacji Spo?ecznej za rok 2014 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport Zrównowa?onego Rozwoju 2014 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Zasilamy spo?eczne innowacje / Zrównowa?ony rozwój RWE Polska i RWE Stoen Operator 2014 Non - GRI None None Poland Europe
Wp?yw spo?eczno-gospodarczy bran?y spirytusowej w Polsce 2013-2014 Non - GRI None None Poland Europe
PROFES – zrównowa?ony rozwój 2014 Non - GRI None None Poland Europe
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF WARSAW 2014 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Budujemy przewag? konkurencyjn? naszych klientów 2013-2016 Non - GRI None None Poland Europe
Raport Zrównowa?onego Rozwoju Kompanii Piwowarskiej 2015 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Corporate Responsibility Report 2013/2014 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Comarch Spo?eczna Odpowiedzialno?? Biznesu GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ICP GROUP SA za rok 2014 GRI - G3 Undeclared None Poland Europe
Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2014 GRI - G3 B Self-declared Poland Europe
Trzy wymiary odpowiedzialności społecznej OTTO Polska Non - GRI None None Poland Europe
2014 Raport Zintegrowany Lubelski W?giel Bogdanka S.A. GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Coca-Cola HBC Polska 2014 Raport Odpowiedzialno?ci Spo?ecznej GRI - G3 Undeclared None Poland Europe
Nasza odpowiedzialno?? 2014 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Zintegrowany Raport Roczny 2014 GRI - G3.1 C+ Third-party-checked Poland Europe
Raport odpowiedzialno?ci spo?ecznej 2013– 2014 GRI - G3 C Self-declared Poland Europe
ZINTEGROWANY RAPORT SPO?ECZNY 2014. Kim jeste?my i dok?d zmierzamy? GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport Odpowiedzialno?ci Spo?ecznej Castorama Polska - 2013-2014 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport Zintegrowany PKN ORLEN 2014 - Nap?dzamy przysz?o?? GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
2014 - ?lad Grupy Raben - Raport Zrównowa?onego Rozwoju GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Spo?eczna Odpowiedzialno?? Biznesu – Comarch 2013. Raport Non - GRI None None Poland Europe
Zintegrowany Raport Spo?eczny ANG Spó?dzielni Doradców Kredytowych GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
GRUPA EDF W POLSCE Dzia?alno?? i odpowiedzialno?? korporacyjna Non - GRI None None Poland Europe
Raport Spo?ecznej Odpowiedzialno?ci Orange Polska 2013 GRI - G3 Undeclared None Poland Europe
Raport CSR 2012-2013 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
RAPORT ZRÓWNOWA?ONEGO ROZWOJU KOMPANII PIWOWARSKIEJ 2014 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport spo?eczny 2012–2014 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach GRI - G3 B Self-declared Poland Europe
Zintegrowany Raport Roczny Pelion Healthcare Group 2013 Biznes w Procesie GRI - G3 C+ Third-party-checked Poland Europe
Autostrada Eksploatacja 2013 Podró?ni – Pracownicy – Przyroda GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Raport odpowiedzialno?ci spo?ecznej Hortimex za rok 2013 GRI - G3.1 B Self-declared Poland Europe
Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2012 - 2013 dla GK LW Bogdanka - Raport Otwarcia GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Zrównowa?ony rozwój RWE w Polsce Raport 2013 GRI - G3 A+ Third-party-checked Poland Europe
Raport Zrównowa?onego Rozwoju 2013 NETIA SA Non - GRI None None Poland Europe
CSR Report 2012 GRI - G3.1 Undeclared None Poland Europe
Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 GRI - G3.1 B Self-declared Poland Europe
Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2012 GRI - G3 B Self-declared Poland Europe
PLAN „ŻYCIE W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY” FIRMY UNILEVER. POLSKA 2012 GRI - G3.1 C Self-declared Poland Europe
Zrównoważony rozwój Ball 2012 Non - GRI None None Poland Europe
Spo?eczna Odpowiedzialno?? Biznesu 2012 GRI - G3 C Self-declared Poland Europe
RAPORT TESCO POLSKA ZA LATA 2010/11, 2011/12 GRI - G3 B Self-declared Poland Europe
Zintegrowany Raport Roczny 2012 GRI - G3.1 B Self-declared Poland Europe
Wpływ społeczno-gospodarczy branży spirytusowej w Polsce 2011-2012 Citing - GRI None None Poland Europe
Raport społecznej odpowiedzialności biznesu SKOK Ubezpieczenia Non - GRI None None Poland Europe
Raport społeczny 2012 – Agencja Zatrudnienia ATERIMA GRI - G3.1 C Self-declared Poland Europe
Raport. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Non - GRI None None Poland Europe
Gramy o przyszłość GRI - G3 Undeclared None Poland Europe
Social Report 2011/2012 Non - GRI None None Poland Europe
Corporate Responsibility 2012 Non - GRI None None Poland Europe
raport odpowiedzialności Społecznej 2012 GRI - G3.1 B+ Third-party-checked Poland Europe
Raport Zrównoważonego Rozwoju 2012 Non - GRI None None Poland Europe
Raport CSR 2012 GRI - G4 In accordance - Core None Poland Europe
Zrównoważony rozwój RWE w Polsce. Raport 2012 GRI - G3.1 B Third-party-checked Poland Europe
BUDUJEMY KULTURĘ FAIR PLAY. SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU BANKU BPH S.A. W 2011 ROKU Non - GRI None None Poland Europe
RAPORT ODOPWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011 GRI - G3 Undeclared None Poland Europe
RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ GRUPY ŻYWIEC ZA LATA 2009-2011 GRI - G3.1 B+ Self-declared Poland Europe
RAPORT FUNDACJI POLSAT 1996-2011 Non - GRI None None Poland Europe
Raport Spo?ecznej Odpowiedzialno?ci Biznesu Grupy ENEA 2011 GRI - G3.1 C Self-declared Poland Europe
RAPORT ROCZNY 2011 - Annual Report 2011 Non - GRI None None Poland Europe
RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU KREDYT BANKU 2009 – 2011 GRI - G3 C Self-declared Poland Europe
RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU ENERGA 2011 GRI - G3.1 C Self-declared Poland Europe
W STRONĘ GOSPODARKI SOLARNEJ – RAPORT O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU ZA ROK 2011 Non - GRI None None Poland Europe
RAPORT ROCZNY 2011 Non - GRI None None Poland Europe
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W ADAMPOL SA 2011 Citing - GRI None None Poland Europe
RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2011 PT.”BANK LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI” GRI - G3.1 B Third-party-checked Poland Europe
Raport społecznej odpowiedzialności biznesu za 2010 r. Non - GRI None None Poland Europe
Raport roczny 2009/2010 Non - GRI None None Poland Europe
Raport społecznej odpowiedzialności za rok 2010 GRI - G3 C Self-declared Poland Europe
ZRÓWNOWAZONY ROZWÓJ RWE W POLSCE Raport 2010 Non - GRI None None Poland Europe
RAPORT CSR ADAMPOL SA 2007-2010 Non - GRI None None Poland Europe
Lotnisko Chopina w Warszawie 2011 Raport Odpowiedzialny Biznes/ Warsaw Chopin Ai GRI - G3.1 B Self-declared Poland Europe
Raport Odpowiedzialności Społecznej 2010 GRI - G3 Undeclared None Poland Europe
RAPORT SPOŁECZNY PZU SA ZA ROK 2010 GRI - G3 C Self-declared Poland Europe
Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2009 Non - GRI None None Poland Europe
Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Non - GRI None None Poland Europe
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Non - GRI None None Poland Europe
Odpowiedzialny Biznes 2008 Citing - GRI None None Poland Europe
Raport społeczny 2008 Non - GRI None None Poland Europe
Raport Odpowiedzialności Społecznej 2008 Non - GRI None None Poland Europe
Odpowiedzialność Społeczna Branży Spirytusowej / Raport 2008 Non - GRI None None Poland Europe
Raport Odpowiedzialności Społecznej 2007 Non - GRI None None Poland Europe
Raport społeczny 2006-2007 Non - GRI None None Poland Europe
Odpowiedzialny Biznes 2007 Non - GRI None None Poland Europe
Raport Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku 2007 Non - GRI None None Poland Europe